Птиците

неимоверно
оредяха птиците
и заридаха

Категория: