РОДНИЯТ ЕЗИК

небесна прелест
родният език е и
за нас светлик е

Категория: