ВРЕМЕТО

Не може никой
времето да спре,
но може всеки
да го разбере...

Категория:

Comments

По Angel Popov -

„ВРЕМЕТО

Времето не може
никой да спре,
но всеки може
да го разбере...“ :

не може
никой
времето да спре

но може
всеки
да го разбере

Ритъм, подчертаващ смисъла!
Благодаря, rhymefan!

Pages