Безробие сиреч О, Свободо!

живот без роби е

живот -

на БОГ по образ и подобие

Категория: