ВИДИМО И НЕВИДИМО

"Търпението е невидима форма
на гниенето" - Радой Ралин.
Беззаконието е видима форма
на загниването...

Категория:

Comments

По крилата фраза на Радой Ралин, припомнена от Angel Popov -

"Търпението е невидима форма
на гниенето" - Радой Ралин :

търпението
е невидима форма
на гниенето

................................................

По Angel Popov -

„Беззаконието е видима форма
на загниването...“ :

беззаконие -
сиреч видима форма
на загниване

Pages