Таенето

таенето на
тайни отчуждава и
отдалечава

ближните и че увѝ
неближни са - вменява

Категория: