За да ни...

ЛЮБОВ чрез БОГ СЕ
възцарява, за да ни
очовечава...

Категория: