СЛАВАТА

Които сами себе си славят,
накрая всички ги забравят...

Категория: