ТЕЖЕСТТА

Тежестта на мъжа
зависи от тежестта
на жената до него...

Категория: