Сватбена наздравица на Трифон Зарезан

Разгеле, Адàме,
впрегна се в юлара!
Èвето да слушаш! -
Да не ти се кара!

Кой кого оплете -
вие преценете!
РÀЯТ, позволете,
стиска ви ръцете!

Категория:

Comments

Добра и вечна наздравица, rhymefan!
Адам е късмета,
а Ева - съдбата
и Рай е Земята...

опит за римуван „акрохексаметър“ в рамка на „хайку“ по Angel Popov -

„Адам е късмета,
но Ева - съдбата,
а Раят - Земята...“ :

Ева - съдбата,
Късмет на Адам е
Сред Рая - Земята!...

.................................................................................

(ЕКС - електрокардиостимулатор, а също и

любов на ЕКС)

Pages