По Кирил Христов - „Жени и вино! Вино и жени“

жени и вино
вино и жени

възобич са  
небето тъй вменѝ 
 
жени и вино 
вино и жени

от памтивека
до пребъднинѝ 
 
жени и вино
вино и жени

обсебват руйно
до преглъбинѝ 
 
жени и вино 
вино и жени

дар-самородец
от възвисинѝ 
 
жени и вино 
вино и жени

духовността Ви
Рая заплени
 
жени и вино
вино и жени
 
от прелестта ви
се ломят везни
 
жени и вино 
вино и жени
 
всемирът бърза        
да се поклони          
 
жени и вино
вино и жени
 

светът
чрез Вас
се
НЕКА

съхранѝ

Категория:

Comments

Химн на Живота и на Любовта!
Това е всъщност същността!
Аплодисменти, rhymefan!

Pages