ДОБРО И ЗЛО

Човек, за да прави доброто,
трябва да внимава със злото...

Категория:

Comments

По Angel Popov -

„ДОБРО И ЗЛО

Човек, за да прави доброто,
трябва да внимава със злото...“ :

Правѝ добро!... Със
злото да внимаваш и
да го поправяш!...

Pages