Опит за „танка“ с невъзможност за отказ от рѝми

от гледна точка
на художественото
усвояване

на света - любовта и
трудът най-много важàт

Категория:

Comments

/по rhymefan/
От гледна точка
на художественото
претворяване
на света - любовта и
трудът само те творят

Pages