Дяконе!

Пò от всякога
далеч е свободата,
Дяконе, и днес...

Категория: