ВЪПРОСИ

Децата всичко питат,
а знаещите отговарят,
макар че малко знаят...

Категория: