ПРЕДЦИ И ВНУЦИ

Внуците не са предци,
както и предците внуци.
Делата правят всеки.

Категория: