23. 02. 2017

днес северният
брат - деня празнува свят
и благороден -

на Защитника си на
Отечеството рòден

Категория:

Comments

Само народ, защитавал в едно
столетие няколко пъти земята и
себе си, знае истинския смисъл
на магичната дума ЗАЩИТНИК!...

Pages