По Angel Popov - „СЕНТЕНЦИИ ПPИ ДЕМЕНЦИИ - 20“

Angel Popov -

„592. Добрата мисъл подсеща мислещият да бъде добър.“ :

алтернативно:

добрата мисъл
подсеща мислещия
да бъде добър

извор:

http://chovekatbg.com/node/2269 

Категория:

Comments

Благодаря за поредното
хайку-сентенция rhymefan!

друго алтернативно:

добрата мисъл
подсеща - мислещият
да бъде добър

Pages