На кpъгозора

на кръгозора
разширяването е
книгоизгòра

на кръгозора
разширяването е
завет-опора

Категория:

Comments

/по rhymefan/
Разширеният
хоризонтен кръгозор
е книго-простор...

Pages