ПАРИТЕ

Превземането е отвън,
а предаването - отвътре.
Парите помагат на двете.

Категория: