Поете!

когато гътката
те гътне

душата ти
ще изфиряса

Земята-Майка
ще те глътне

но реч от теб
ще се разнася

навред
из БЪЛГАРСКО
диплянно

до
несгътваемо
коляно

навред
вселенно
и пространно

.....................................

но нека
бъде още
рано

(поет сиреч творец -
без значение в която и да е
вселенномирозданна област)

Категория:

Comments

Човечно казано и поетично извезано, rhymefan!
Дори и в несгоди живяли,
но с обич и честни лица,
нетленния плам сме предали
на волните млади сърца!

Уважаеми господин Попов,
Благодаря за пореден път за съпричастността!
Моля се - тази рима, ако не е стих, поне да не е лишена от съдържание!

По Angel Popov -

„Дори и в несгоди живяли,
но с обич и честни лица,
нетленния плам сме предали
на волните млади сърца!“ :

Дори и в несгоди живели,
но с обич, сърца и мечти,
поетите в младите влели
живец към Светѝ Висоти!

Благодаря и аз за съпричастието, rhymefan!
Най-великото съпричастие е човечността...

Pages