Щастливец

Когато бъдеш
пренебрегнат, дръж се не
като засегнат,

а щастливец, че не са
ти срỳтили духà ти!...

Категория:

Comments

...а като щастливец пак,
че не станал си глупак...

Pages