КУСУРИ

Няма строй без кусури,
но има кусури, без нищо
добро построено от тях...

Категория: