Вместо теб

Ако се вместо
теб решава, кашата
е величава...

Категория: