ДЪРЖАВАТА

Няма щастлива
държава, щом парата
я управлява...

Категория:

Comments

По Angel Popov -

„ ДЪРЖАВАТА

Няма щастлива
държава, щом парата
я управлява...“ :

Няма щастлива
държава, парàта я
щом управлява...

Pages