03. 03. 1878

на северния брат
благодарение

дължи се нашето
Освобождение

....................................

на
северния брат

с любов
до необят

Категория:

Comments

Кръвта пролята
донесе Свободата,
затуй е свята!

Pages