СВОБОДАТА

Кръвта пролята
донесе Свободата,
затуй е свята!

Категория: