Предани

Не ще страна да
не прокопса, предани
ѝ щом до гроб са!...

Категория: