Осми март

Осми март днес е! -
На мама денят!

Осми март днес е! -
Сърцата искрят!

Осми март днес е! -
На Девата-Майка!

Осми март днес е! -
С Душа-Всеотдайка!

Осми март днес е! -
Душите летят!

Осми март днес е! -
С Любов-Благодат!

Осми Март днес е!
На мама денят!

Осми март днес е!
И Рай е светът!

Категория: