Със себе си

тъга със себе
си общува и любов
ѝ се бленува

Категория: