ПАМЕТ

Сърцето помни хорото,
а умът помни теглото...

Категория: