Печално крилатата фраза...

Вѝди се,
че печално крилатата фраза -
„И най-лошият мир е по-добър от най-добрата война.“ -
може да се поднесе и в рамка на „хайку“:

и най-лошият
мир е по-добър от най-
добрата война

Категория:

Comments

Чудесно попадание, rhymefan!
Словото всяко,
щом е умно и кратко,
става за хайку...

Опит за хексаметър в рамка на хайку по Angel Popov -

„Словото всяко,
щом е умно и кратко,
става за хайку...“:

Всякое слово,
щом умно и кратко е,
става за хайку...

..................................

респективно:

всякое слово
щом умно и кратко е
става за хайку

става за хайку
щом умно и кратко е
всякое слово

.......................................

и още:

За хайку става,
умно щом и кратко щом
е, всяко слово!...

Pages