СТИГА

животът свят е -
стига да се усвои
СВЕТÀТА КНЍГА

Категория: