Отвори се, Пролет, отвори се!

Отвори се, Пролет, отвори се!
Осветли ни за безброй години!
Окрили ни, Пролет, окрили ни
и към добротворство ни орисай!

Отвори се, Пролет, отвори се!
Насити ни с порив-вдъхновител!
Пречисти ни в своята обител
и към светотворство ни орисай!

Отвори се, Пролет, отвори се!
Насърчи ни за дела-светѝни!
Обикни ни и благослови ни,
и към бъднотворство ни орисай!

Отвори се, Пролет, отвори се! -
Прелестта ти нека възцари се!
Разпростри се, Пролет, разстели се
и към люботворство ни орисай!

Категория:

Comments

Пролетно-възторжена градация,
заслужаваща искрена овация!
Дано такава Пролет е, rhymefan!

Уважаеми господин Попов,
Благодаря за пореден път за Вашия - този път - стихоотзив!

дивнопрелестна
е пролетта и вдъхва
вредом доброта

опиянява
пролетта света и го
орадостява

Pages