МЕСИИ

Някои мераклии
се правят на Месии,
но са слаби ракии...

Категория: