ПРАВОТО

Всеки има право
на виждане,
но никой няма право
на обиждане...

Категория: