ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО

Евро-председателството
е добро оправдателство
за голямо лапателство...

Категория: