По-благородна

и пиявица
е по-благородна от
някои душѝ(ци)

Категория: