СЕБЕ СИ

Който е със себе си,
значи е на себе си -
не е тежък случай...

Категория: