Прòмисъл

човек навярно
с прòмисъл родèн е за
люботворèне

Категория: