ЕПИТАФИЯ

Богатството
друг ще го харчи,
а доброто
безсмъртие значи...

Категория: