По-безмерни

ламтежите на
големановщината -
все по-безмерни

Категория:

Comments

Добро фокусиране, rhymefan!
Това е бил и днес е проблемът.
/по rhymefan/
Все по-безмерни
на големанщината
са ламтежите...

Pages