СВЕТЦИ

Светец е, който
прави доброто,
въпреки злото...

Категория: