В съюза

детелините
четирилистни искат
ни в съюза си

Категория: