ОПАСНОСТТА

Опасността
е алчността,
а помощта -
човечността.

Категория: