Истината я творят делата

няма истини
половинчати

няма истини
витиевати

истината я творят
делата

и противодейства
на
лъжата

Категория: