Пролет е навсякъде!

От работа, че
пролет е навсякъде,
не забеляз(в)а...

Категория: