Тук-тамè

тук-тамè дума
някоя - в ситото за
съкровености

тук-тамè свово
някое - в ситото за
съкровености

.............................................

тук-тамè по реч
остава - в ситото за
съкровености

Категория: