Ближният

Време дошло е -
и чувства, и мисли да
нямат засечка,

за да не тегли
за в бъдеще ближният
късата клечка...

Категория:

Comments

/по rhymefan/
Заради клечки
народът често тегли
късите клечки...

Pages