На първи април

реченото на
първи април - по-вярно
е от всякога

.......................................................

пò е вярно от
всякога реченото
на първи април

Категория: